Voštinová deska

Lehká konstrukční deska vhodná pro výrobu nábytkových dílců, která má velmi dobré mechanické vlastnosti při výrazném snížení hmotnosti oproti klasickým dřevotřískovým deskám. Rozdíly v hmotnosti jsou tím větší, čím je deska silnější a můžou činit 30 až 50%. 
Jako materiál pro výrobu voštin se používá recyklovaný pevný papír (karton). Jedná se o sendvič ze tří vrstev. Dvě vrstvy tvoří nosné desky, mezi kterými je výplň z voštiny. Jako nosné desky se používají tenké dřevotřískové desky nebo desky MDF tloušťky od 4 do 8 mm. Ve finále se tyto desky spojí slepením a slisováním. Poté je možné jejich hrany olepit nebo zalakovat podobně jako dřevotřískové desky.
Voštinová výplň vypadá jako včelí plástev. Tvoří ji řady šestiúhelníkových komůrek, kdy každá hrana komůrky tvoří hranu komůrky sousední.